fbpx

Adatvédelmi irányelvek

ADATVÉDELMI POLITIKA

Itt a Caotix Sagl - Ticino Outdoor - a továbbiakban ("Szervező"), megértjük, hogy az Ön magánélete fontos az Ön számára, és tiszteletben tartjuk, hogy Önt érdekli, hogyan használják és osztják meg az adatait online.

A jelen Adatvédelmi szabályzat ("Szabályzat") a https://www.ticinooutdoor.com weboldalunkra (a "Weboldal"), az általunk nyújtott egyéb szolgáltatásokra (beleértve a túráinkat), azokra az oldalakra, amelyeken a jelen Adatvédelmi szabályzatra mutató link jelenik meg, valamint az egyénekkel írásban vagy szóban, például e-mailben vagy telefonon folytatott minden egyéb kommunikációra (együttesen, a Weboldallal együtt a "Szolgáltatásaink") vonatkozik.

Ez a Szabályzat leírja, hogy milyen információkat gyűjtünk a Szolgáltatásainkban vagy azokon keresztül, hogyan használjuk és adjuk ki ezeket az információkat, és milyen lépéseket teszünk az ilyen információk védelme érdekében. A Honlap látogatásával, illetve Szolgáltatásaink megvásárlásával vagy használatával Ön elfogadja a jelen Szabályzatban leírt adatvédelmi gyakorlatot. Ha nem fogadja el és nem ért egyet a jelen Adatvédelmi irányelvekkel, akkor azonnal hagyja abba a Webhelyünk használatát.

1. A Caotix SAGL-ről

 • Honlapunk, a https://www.ticinoutdoor.com, a Szervező tulajdonában van és a Szervező üzemelteti, akinek a bejegyzett címe: In di Bügei 13, 6950 Tesserete, Svájc.
 • Adatvédelmi tisztviselőnk Koltai Ákos, akit a akos@ticinoutdoor.com címen érhet el.

Személyes adatainak védelmével kapcsolatos kérésekkel a fent említett személyhez fordulhat írásban, telefonon vagy e-mailben.

2. Mire terjed ki ez az adatvédelmi szabályzat

Ez a Szabályzat a Webhelyünk és Szolgáltatásaink Ön általi használatára vonatkozik. Nem terjed ki a Webhelyünkről linkelt webhelyekre (akár mi adjuk meg ezeket a linkeket, akár más felhasználók osztják meg azokat). Nincs befolyásunk arra, hogy az Ön adatait más webhelyek hogyan gyűjtik, tárolják vagy használják fel, és javasoljuk, hogy mielőtt bármilyen adatot megadna nekik, ellenőrizze az ilyen webhelyek adatvédelmi irányelveit.

 

3. Az általunk feldolgozott személyes adatok típusai

 • Egyes adatokat a Webhelyünk automatikusan gyűjt (további részletekért kérjük, olvassa el a Sütik használatáról szóló 10. fejezetet). Más adatokat csak akkor gyűjtünk, ha Ön önkéntesen megadja azokat, és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a 4. szakaszban meghatározott célokra felhasználja azokat, például foglaláskor vagy a levelezőlistára való feliratkozáskor. Attól függően, hogy Ön hogyan használja a Webhelyünket és a Szolgáltatásainkat, a következő adatok egy részét vagy mindegyikét gyűjthetjük:
 • Név és egyéb azonosító adatok. Például rögzíthetjük az Ön nevét, beosztását, nemét és születési dátumát, állampolgárságát, lakóhelye szerinti országot.
 • Az Ön elérhetőségi adatai, például címe, e-mail címe és telefonszáma.
 • Demográfiai információk, például irányítószám, preferenciák és érdeklődési körök;
 • Információk a Szervezőnél történt foglalásairól. Ezek az információk tartalmazhatják az Ön utazásának részleteit, az árakat és a foglalás időpontját. Ezen kívül feldolgozhatjuk a kiegészítő szolgáltatásokkal és a harmadik feleken keresztül történő foglalásokkal kapcsolatos információkat is. Az Ön által megadott utazási megállapodások adatait is feldolgozhatjuk.
 • Kommunikációnk Önnel.
 • Sütik és hasonló technológiák. Amikor Ön a weboldalunkat használja, automatikusan rögzíthetjük az Ön IP-címét, a böngésző típusát és verzióját, valamint az Ön operációs rendszerét. Automatikusan összegyűjthetjük továbbá a hivatkozó Weboldallal kezdődő URL-ek listáját, a Weboldalunkon végzett tevékenységét és a Weboldal, ahová kilép.
 • Pénzügyi információk, például hitelkártya/betéti kártya számai a Fizetési Szolgáltatónkon keresztül (ha Ön a Szervezőnél foglal túrát).

4. Hogyan használjuk fel az Ön adatait

 • Minden személyes adatot biztonságosan tárolunk az EU általános adatvédelmi rendeletének ((EU) 2016/679 rendelet) (GDPR) megfelelően. A biztonsággal kapcsolatos további részletekért lásd az alábbi 6. szakaszt.
 • Az Ön adatait arra használjuk, hogy a lehető legjobb termékeket és szolgáltatásokat nyújtsuk Önnek. Ez magában foglalhatja a következőket:
  • A Webhelyünkön szerzett tapasztalatok személyre szabása és testreszabása;
  • Termékeink és szolgáltatásaink szállítása Önnek;
  • Termékeink és szolgáltatásaink személyre szabása és testre szabása az Ön számára;
  • marketingünk személyre szabása az Ön számára, például a Facebook hirdetéseken és a Google AdWords-on keresztül történő újbóli célzással, miután Ön elhagyta a Webhelyünket;
  • Az Öntől érkező közleményekre való válaszadás;
  • Az Ön által feliratkozott e-mailek, pl. hírlevelek, figyelmeztetések stb. küldése. Ön bármikor leiratkozhat vagy leiratkozhat az e-mail láblécében található beállítások frissítésével, vagy a info@ticinooutdoor.com címen;
  • Piackutatás;
  • Webhelyünk használatának elemzése és visszajelzések gyűjtése, hogy folyamatosan javíthassuk Webhelyünket és az Ön felhasználói élményét;
 • Bizonyos esetekben az adatgyűjtés törvényi vagy szerződéses követelmény lehet, és az Ön hozzájárulása nélkül csak korlátozottan tudunk Önnek termékeket és szolgáltatásokat nyújtani, hogy ezeket az adatokat felhasználhassuk.
 • Az Ön engedélyével és/vagy amennyiben a törvény megengedi, az Ön adatait marketing célokra is felhasználhatjuk, ami magában foglalhatja az Önnel való kapcsolatfelvételt e-mailben, telefonon, szöveges üzenetben vagy postai úton termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkkal, hírekkel és ajánlatokkal. Nem küldünk Önnek azonban kéretlen marketinget vagy spam-et, és minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az Ön jogainak teljes körű védelmét, valamint a GDPR és a 2004-ben, 2011-ben és 2015-ben módosított 2003-as adatvédelmi és elektronikus hírközlési (EK-irányelv) rendeletek szerinti kötelezettségeink teljesítését.
 • A GDPR értelmében biztosítjuk, hogy az Ön személyes adatait jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon dolgozzuk fel, anélkül, hogy ez hátrányosan érintené az Ön jogait. Személyes adatait csak akkor dolgozzuk fel, ha az alábbi jogalapok közül legalább egy fennáll:
  • Ön beleegyezését adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő feldolgozásához;
  • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek Ön a szerződő fele, vagy ahhoz, hogy az Ön kérésére a szerződés megkötését megelőzően lépéseket tegyünk;
  • az adatkezelés olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely ránk nézve kötelező;
  • az adatkezelés az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges;
  • az adatkezelés közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során végzett feladat végrehajtásához szükséges; és/vagy
  • az adatkezelésre az általunk vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt van szükség, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik, különösen, ha az érintett gyermek.

5. Hogyan és hol tároljuk az Ön adatait

 • Az Ön adatait csak addig őrizzük meg, ameddig a 4. pontban leírtak szerint felhasználjuk, és/vagy ameddig az Ön engedélye megengedi, hogy megőrizzük azokat. Az Ön adatait töröljük, ha már nincs rájuk szükségünk az adatmegőrzési szabályzatunkban foglaltaknak megfelelően:
 • Az ügyféladatokat addig őrizzük meg, amíg az Ön fiókja aktív, vagy amíg szükséges ahhoz, hogy Szolgáltatásainkat az Ön számára nyújthassuk. Megőrizhetjük és felhasználhatjuk az Ön adatait jogi kötelezettségeink teljesítése, viták rendezése, visszaélések megelőzése és a Megállapodások betartatása érdekében is.
 • Évente felülvizsgálatot végzünk annak megállapítására, hogy szükségünk van-e az adatok megőrzésére.
 • Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait pontosan és naprakészen tartsuk, amennyiben Ön megadja nekünk az ehhez szükséges információkat.
 • Kérésre tájékoztatást nyújtunk Önnek arról, hogy birtokunkban van-e az Ön személyes adatai, vagy harmadik fél nevében kezeljük-e azokat.
 • A foglalási szoftverszolgáltatónk, a TrekkSoft szerverei Európában (Zürich, Svájc és AWS Europe) találhatók. A TrekkSoft GDPR-folyamatainak megfelelően kérésre anonimizálhatjuk (de nem törölhetjük) a személyes ügyféladatokat.
 • Az Ön adatainak egy részét vagy egészét az Európai Gazdasági Térségen ("EGT") kívül tárolhatják vagy továbbíthatják (az EGT az összes EU-tagállamot, valamint Norvégiát, Izlandot és Liechtensteint foglalja magában). Úgy tekintjük, hogy Ön ezt elfogadja és elfogadja, ha használja a Webhelyünket és adatokat küld nekünk. Ha az adatokat az EGT-n kívül tároljuk vagy továbbítjuk, minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait ugyanolyan biztonságosan és védetten kezeljük, mint ahogyan azt az EGT-n belül és a GDPR értelmében tennénk. Ezek a lépések magukban foglalhatják, de nem kizárólagosan, a jogilag kötelező erejű szerződéses feltételek alkalmazását köztünk és az általunk megbízott harmadik felek között, valamint az EU által jóváhagyott szerződéses megállapodások mintájának használatát.
 • Az adatbiztonság nagyon fontos számunkra, és az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő fizikai, elektronikus és vezetői eljárásokat vezettünk be a Webhelyünkön keresztül gyűjtött adatok védelme és biztonsága érdekében.
 • Az általunk tett biztonsági intézkedések ellenére fontos megjegyezni, hogy az interneten keresztül történő adattovábbítás nem feltétlenül biztonságos, és javasoljuk, hogy az interneten keresztül történő adattovábbításkor tegyen megfelelő óvintézkedéseket.

6. Az Ön adatainak harmadik féllel való közlése vagy megosztása

 • Megoszthatjuk az Ön adatait a csoportunkhoz tartozó más vállalatokkal. Ez magában foglalja a partnercégeket és a szoftverszolgáltatónkat, a TrekkSoft AG-t.
 • Szerződést köthetünk harmadik felekkel, hogy a nevünkben termékeket és szolgáltatásokat nyújtsanak Önnek. Ezek közé tartozhat a fizetés feldolgozása, az áruk kiszállítása, a keresőmotorok szolgáltatásai, a reklám és a marketing. Bizonyos esetekben a harmadik félnek szüksége lehet az Ön adatainak egy részéhez vagy egészéhez való hozzáférésre. Amennyiben az Ön adataira ilyen célból van szükség, minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait biztonságosan, védetten, az Ön jogainak, a mi kötelezettségeinknek és a harmadik fél törvény szerinti kötelezettségeinek megfelelően kezeljük.
 • Összeállíthatunk statisztikákat a Webhelyünk használatáról, beleértve a forgalomra, a használati szokásokra, a felhasználói számokra, az értékesítésre és egyéb információkra vonatkozó adatokat. Minden ilyen adatot anonimizálunk, és nem tartalmaz semmilyen személyazonosító adatot. Időről időre megoszthatjuk ezeket az adatokat harmadik felekkel, például leendő befektetőkkel, társult vállalkozásokkal, partnerekkel és hirdetőkkel. Az adatokat csak a törvényes keretek között osztjuk meg és használjuk fel.
 • Bizonyos körülmények között jogilag kötelesek lehetünk megosztani bizonyos általunk tárolt adatokat, amelyek az Ön személyes adatait is tartalmazhatják, például ha jogi eljárásba keveredünk, ha jogszabályi követelményeknek, bírósági végzésnek vagy kormányzati hatósági rendelkezésnek teszünk eleget. Ilyen körülmények között nincs szükségünk az Ön további hozzájárulására ahhoz, hogy az Ön adatait megosszuk, és minden jogilag kötelező érvényű kérésnek eleget teszünk.
 • Ha bővítjük vagy csökkentjük üzleti tevékenységünket, ez magában foglalhatja üzleti tevékenységünk egészének vagy egy részének eladását és/vagy az irányítás átruházását. A felhasználók által megadott adatok, amennyiben azok üzleti tevékenységünk bármelyik átruházott részéhez kapcsolódnak, az adott részével együtt kerülnek átadásra, és az új tulajdonos vagy az újonnan irányító fél a jelen szabályzat feltételei szerint jogosult lesz az adatokat arra a célra felhasználni, amelyre azokat eredetileg gyűjtöttük.

7. Hogyan ellenőrizheti adatait

 • Amikor a Webhelyünkön keresztül adatokat küld be, lehetősége lehet arra, hogy korlátozza az adatai felhasználását. Célunk, hogy erős kontrollt biztosítsunk Önnek az adatai felhasználása felett (beleértve azt a lehetőséget, hogy lemondjon a tőlünk érkező e-mailekről, amit az e-mailekben található linkek használatával és az adatai megadásának helyén történő leiratkozással tehet meg.
 • Bármikor kérheti az Önről tárolt személyes adatainak helyesbítését. Ezen adatok módosításához bármelyik általunk küldött e-mail láblécében hozzáférhet az "E-mail beállításaihoz". Vagy küldhet nekünk egy e-mailt a info@ticinooutdoor.com címre, ha szeretne másolatot kapni személyes adatairól. Ezt követően elvégezhetjük a szükséges korrekciókat.

8. Az Ön joga az információ visszatartásához és az információ visszavonásához, miután Ön megadta azt.

 • Honlapunk bizonyos területeihez hozzáférhet anélkül, hogy bármilyen adatot megadna. Ahhoz azonban, hogy bizonyos, a Webhelyünkön elérhető funkciókat és funkciókat használhasson, vagy hogy túrát foglaljon a Szervezőnél, bizonyos adatokat kell megadnia, vagy engedélyeznie kell azok gyűjtését.
 • Ön korlátozhatja az internetes böngészője által használt sütik használatát. További információért lásd a 10. fejezetet.
 • Ön bármikor visszavonhatja a 3. pontban meghatározott személyes adatainak felhasználásához adott hozzájárulását, ha a 12. pontban megadott elérhetőségeken kapcsolatba lép velünk, és mi törölni fogjuk az Ön adatait a rendszereinkből. Ön azonban tudomásul veszi, hogy ez korlátozhatja azon képességünket, hogy a lehető legjobb termékeket és szolgáltatásokat nyújtsuk Önnek.

9. Hogyan férhet hozzá az adataihoz

Önnek törvényes joga van ahhoz, hogy másolatot kérjen az Ön általunk tárolt személyes adataiból (amennyiben vannak ilyen adatok). Kérjük, további részletekért forduljon hozzánk a info@ticinooutdoor.com e-mail címen, vagy a 12. pontban megadott elérhetőségeken keresztül. Azt is kérheti, hogy töröljük az adatait, amit egy hónapon belül meg is teszünk.

 

10. Sütik és nyomkövető technológiák

 • A Szervező olyan technológiákat használ, mint például: sütik, jelzők, címkék és szkriptek. Ezeket a technológiákat a trendek elemzésére, a Webhely adminisztrációjára, a Webhelyen való mozgásának nyomon követésére és a felhasználói bázis egészére vonatkozó demográfiai információk gyűjtésére használhatjuk. Sütiket használunk a felhasználók beállításainak megjegyzésére, valamint hitelesítésre és elemzésekre.
 • Néhány ilyen cookie-t azonnal elhelyezhetünk, amikor Ön először látogat el a Webhelyünkre, és előfordulhat, hogy nem tudjuk az Ön előzetes hozzájárulását beszerezni.
 • Az internetböngészőjében engedélyezheti vagy letilthatja a sütiket. A legtöbb internetböngésző lehetővé teszi azt is, hogy kiválassza, hogy az összes sütit vagy csak a harmadik féltől származó sütiket kívánja-e letiltani. Alapértelmezés szerint a legtöbb internetböngésző elfogadja a Sütiket, de ez megváltoztatható. További részletekért kérjük, tekintse meg az internetböngészője súgómenüjét vagy a készülékhez mellékelt dokumentációt.
 • Ön bármikor törölheti a Sütiket, azonban elveszíthet minden olyan információt, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban és hatékonyabban hozzáférjen a Webhelyünkhöz, beleértve, de nem kizárólagosan a bejelentkezési és személyre szabási beállításokat.
 • Ez a weboldal analitikai eszközöket is használ, pl. Hotjar, hogy nyomon kövesse a felhasználói aktivitást, az oldaltartalmat, a kattintási/érintési, mozgási, görgetési és billentyűleütési aktivitást (bizonyos esetekben).
 • Használjuk továbbá a Google Analytics, a Google AdWords (konverziókövetés), a LinkedIn (konverziókövetés) és a Yahoo (konverziókövetés) szolgáltatásokat. Ezen eszközök egy részét vagy mindegyikét használhatjuk arra, hogy nyomon kövessük az Ön viselkedésére vonatkozó információkat a weboldalunkon, az Ön régiójától függően. További információkért vagy a leiratkozáshoz kérjük, látogasson el ezen szolgáltatók megfelelő weboldalára (weboldalaira), vagy lépjen kapcsolatba velünk a info@ticinoutdoor.com címen.
 • A sütik kezelésével kapcsolatos további részletekért tekintse meg a Cookie szabályzat.
 •  

11. A GDPR szerinti jogainak összefoglalása

A GDPR értelmében Önnek:

 • az Ön általunk tárolt személyes adataihoz való hozzáférés, azok törlése vagy helyesbítése iránti kérelemhez való jog;
 • a felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga;
 • tájékoztatást kapjon arról, hogy milyen adatfeldolgozásra kerül sor;7 
 • az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • az adathordozhatósághoz való jog;
 • tiltakozhat személyes adatainak feldolgozása ellen;
 • az automatizált döntéshozatallal és profilalkotással kapcsolatos jogok.
 • A fenti jogok érvényesítéséhez, vagy ha bármilyen más kérdése van a Webhelyünkkel vagy a jelen Adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi 12. pontban megadott elérhetőségeken.

12. Keretezés

Weboldalunkon a YouTube hálózattal (YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA) való keretezést használunk. A keretezés "beágyazást" jelent, ami azt jelenti, hogy a YouTube hálózatból származó videókat, fényképeket vagy szöveges üzeneteket stb. ágyazunk be a weboldalainkon. Ez lehetővé teszi, hogy Ön közvetlenül a weboldalunkon tekintse meg őket. A tényleges tartalom továbbra is a YouTube platformról származik. Ha ott törlődik, akkor a mi weboldalunkról is eltűnik.

Az úgynevezett "kiterjesztett adatvédelmi módot" használjuk. A cookie csak a videó lejátszásakor kerül elmentésre az Ön számítógépén. A YouTube szerint a kiterjesztett adatvédelemmel rendelkező beágyazott videók lejátszásakor nem tárolnak személyes cookie-információkat. Ha biztos akar lenni abban, hogy a Youtube nem tárolja az Ön adatait, ne kattintson a beágyazott videókra.

13. Közösségi pluginok

Weboldalunkon a következő közösségi hálózatok közösségi pluginjait használjuk:

 • Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
 • Instagram (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Google+ (Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
 • Pinterest (USA: Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA; USA-n kívül: Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország.)

Amint meglátogatja valamelyik internetes oldalunkat, amely aktivált bővítményt tartalmaz, kapcsolat jön létre az adott bővítmény szolgáltatójának szervereivel. A tartalom betöltődik a szolgáltató szervereiről, és az információk továbbításra kerülnek a szolgáltatónak. Ezek az információk tartalmazzák B. Az Ön IP-címét és azt az információt, hogy Ön éppen melyik oldalra lépett be. Ez attól függetlenül történik, hogy Ön be van-e jelentkezve az adott közösségi hálózatba vagy sem. Ha Ön egyidejűleg be van jelentkezve az adott hálózatba, az adott szolgáltató azonosítani tudja Önt, mint konkrét felhasználót, mivel ekkor az Ön felhasználói azonosítója mellett a meglátogatott weboldal címe, a dátum, az időpont és a böngészővel kapcsolatos információk is rögzítésre kerülnek. Az adott hálózatból való kijelentkezés megakadályozhatja az adatok felhasználói fiókjához való hozzárendelését. Alternatív megoldásként speciális böngésző-kiegészítők (pl. Facebook-blokkolók) használatával megakadályozhatja az adatok továbbítását a hálózat felé.

Ha Ön az aktivált bővítmények segítségével, például a "Megosztás" gomb megnyomásával tartalmat ajánl, a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózathoz továbbítjuk, és ott is tároljuk. A szolgáltató által gyűjtött adatok felhasználhatók használati profilok létrehozására.

A bővítményszolgáltatók által végzett adatgyűjtésről és -felhasználásról, valamint az Ön jogairól és a magánéletének védelmére vonatkozó lehetőségeiről további információkat talál a megfelelő adatvédelmi tájékoztatóban.

14. Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése van a Honlapunkkal vagy a jelen Adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a info@ticinooutdoor.com e-mail címen, a +41 76 2801222 telefonszámon vagy a Caotix SAGL, In di Bügei 13, 6950 Tesserete, Svájc címre küldött levélben. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a kérdése egyértelmű legyen, különösen, ha az Önről tárolt adatokra vonatkozó információkérésről van szó (mint a fenti 11. pontban).

15. Adatvédelmi szabályzatunk módosításai

Ezt az adatvédelmi szabályzatot legutóbb 2021. január 20-án frissítették. A jelen Adatvédelmi szabályzatot időről időre módosíthatjuk, ahogyan azt szükségesnek tartjuk, vagy ahogyan azt a törvény előírja. Bármilyen módosítást azonnal közzéteszünk a Webhelyünkön, és úgy tekintjük, hogy Ön elfogadta az Adatvédelmi szabályzat feltételeit a Webhelyünknek a módosításokat követő első használatakor.

 

hu_HUHU
Görgessen a tetejére