Feltételek és feltételek

SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

Felhívjuk figyelmét, hogy a CAOTIX SAGL (Ticino Outdoor) hitelkártyás fizetéseket a TREKKSOFT AG, Hauptstrasse 15, 3800 Matten, Svájc ("TREKKSOFT") gyűjti. Ezért a TREKKSOFT TICINO OUTDOOR néven jelenik meg az Ön hitelkártya-kivonatán a foglalás kifizetése során. A domain, ahol Ön a fizetését megadja és feldolgozza, a TREKKSOFT tulajdonában van és a TREKKSOFT üzemelteti.

Kérjük, hogy a hitelkártyás fizetésekkel és a visszaterhelésekkel kapcsolatos minden kérdéssel kapcsolatban küldjön e-mailt a [email protected] címre.

A CAOTIX SAGL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

Hatályos 2021. január 20-tól

1. Terjedelem

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban "ÁSZF") a következőkre vonatkoznak Caotix SAGL. Ezek szabályozzák az adott cég (a továbbiakban "szervező") és minden természetes személy (a továbbiakban "résztvevő") közötti jogviszonyt, aki igénybe veszi a szervező szolgáltatásait.

2. Regisztráció/szerződéskötés

A regisztráció történhet írásban, elektronikusan, telefonon vagy személyesen közvetlenül a szervezőnél vagy az általuk jóváhagyott értékesítési pontok egyikénél, és általában bármikor lehetséges. A szabad helyek nem garantálhatók, ezért ajánlott a korai regisztráció.

A lefoglalt tevékenységre vagy túrára történő regisztrációval kötelező érvényű szerződés jön létre a résztvevő és a szervező között. A regisztrációval a résztvevő a jelen feltételeket a közte és a szervező között létrejött szerződés lényeges részeként ismeri el. A résztvevő felelős azért, hogy a szervezőnek helyes személyes adatokat adjon meg, és hogy a foglaláson/számlán szereplő összes információt ellenőrizze a pontosság és teljesség szempontjából. Bármilyen eltérést azonnal jelenteni kell a szervezőnek. A bejelentés elmulasztásából eredő utólagos költségek a résztvevőt terhelik.

3. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a szervező hirdetménye szerinti tevékenység vagy túra. A szervező vállalja, hogy a résztvevő által lefoglalt tevékenységet vagy túrát a hirdetés részeként biztosítja. A résztvevő vállalja, hogy a szervezőnek a szerződésben rögzített árat megfizeti. Szolgáltatásbővítés a szervezővel egyeztetve jöhet szóba. Az ebből eredő esetleges többletköltségek a résztvevőt terhelik.

4. Árak

Az árak személyenként és bruttó svájci frankban (CHF) értendők, beleértve az ÁFA-t. Az árváltoztatás jogát kifejezetten fenntartjuk. A külföldi pénznemben megadott árak csak tájékoztató jellegűek és nem kötelező érvényűek.

5. Fizetési feltételek

Általános fizetési feltételek

A foglalási visszaigazolás/számla szerinti teljes összeg a szerződés megkötésekor esedékes, és legkésőbb a tevékenység vagy túra megkezdése előtt kell kifizetni. Amennyiben a fizetés nem történik meg időben, a szervező fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a szolgáltatás nyújtását, vagy elálljon a szerződéstől.

6. A foglalás lemondása vagy módosítása a résztvevő által

A csoportos foglalásokat legkésőbb 7 nappal a tevékenység kezdete előtt meg kell erősíteni a szervezőnél.

A lefoglalt tevékenység vagy túra bármilyen módosítását vagy lemondását a szervezőnek írásban vagy szóban lehet bejelenteni a tevékenység vagy túra megkezdése előtt 24 órával, a költségek megfelelő visszatérítése mellett, az alábbiakban részletezett további költségkövetkezményekkel, mellékelve a már megkapott dokumentumokat (visszaigazolások, jegyek, utalványok stb.). A döntő időpont az, amikor az értesítés a szervezőhöz vagy az általa jóváhagyott értékesítési pontok egyikéhez beérkezik.

6.1 Különleges rendelkezések a lefoglalt tevékenység teljes lemondása esetén

A lefoglalt tevékenység vagy túra teljes lemondása esetén a résztvevőt a következő lemondási költségek terhelik a teljes ár arányában a foglalási visszaigazolás/számla szerint:

 • A tevékenység vagy túra kezdete előtt 15 nappal: személyenként 30 CHF feldolgozási díj vagy a teljes összegre szóló utalvány kiállítása - családi túra esetén a feldolgozási díj nem vonatkozik.
 • 15-7 nappal a tevékenység vagy túra kezdete előtt: 25% vagy a teljes összegre vonatkozó utalvány kiállítása
 • 7-3 nappal a tevékenység vagy túra kezdete előtt: 50% vagy a teljes összegre vonatkozó utalvány kiállítása
 • 3 nappal és 24 órával a tevékenység vagy túra kezdete előtt: 75% vagy a teljes összegre szóló utalvány kiállítása.
 • a tevékenység vagy túra kezdete előtt 24 órával, vagy meg nem jelenés esetén: 100%, azaz NINCS VISSZAFIZETÉS

Harmadik féltől származó szolgáltatások esetén az adott szolgáltató lemondási feltételei érvényesek. Az ezzel kapcsolatban felmerülő költségek szintén a résztvevőt terhelhetik.

6.2 Különleges rendelkezések a lefoglalt tevékenység részleges törlése esetén

A csoportos foglalások részleges lemondása (a résztvevők számának csökkentése) általában a tevékenység vagy túra kezdete előtt 30 nappal lehetséges a költségek visszatérítése mellett és további költségkövetkezmények nélkül a szervezőtől írásban vagy szóban, a már megkapott dokumentumok (visszaigazolások, jegyek, utalványok stb.) csatolásával. A döntő időpont az, amikor az értesítés a szervezőhöz vagy annak valamelyik jóváhagyott értékesítési pontjához beérkezik. Részleges lemondás csak akkor lehetséges, ha a lefoglalt csoportos utazás minimális résztvevői létszáma (2 főtől) továbbra is biztosított.

Ellenkező esetben a lefoglalt tevékenység vagy túra részleges lemondása esetén a résztvevőt a következő lemondási költségek terhelik a teljes költségeknek a foglalási visszaigazolás/számla szerinti arányában:

 • A tevékenység vagy túra kezdete előtt 15 nappal: 30 CHF/fő feldolgozási díj vagy a teljes összegre szóló utalvány kiállítása.
 • 15-7 nappal a tevékenység vagy túra kezdete előtt: 25% vagy a teljes összegre vonatkozó utalvány kiállítása
 • 7-3 nappal a tevékenység vagy túra kezdete előtt: 50% vagy a teljes összegre vonatkozó utalvány kiállítása
 • 3 nappal és 24 órával a tevékenység vagy túra kezdete előtt: 75% vagy a teljes összegre szóló utalvány kiállítása.
 • a tevékenység vagy túra kezdete előtt 24 órával, vagy meg nem jelenés esetén: 100%, azaz NINCS VISSZAFIZETÉS

6.3 Lemondási biztosítás

Az útlemondási biztosítás megkötése ajánlott, és a felelősség a résztvevőt terheli. Abban az esetben, ha a résztvevő eláll a szerződéstől, az útlemondási biztosítás általában fedezi a fent említett költségeket.

6.4 Programváltozások a résztvevő által

Ha a résztvevő késve indul vagy idő előtt távozik a tevékenységről, nem jogosult költségtérítésre. A késői érkezés, korai távozás vagy a tevékenység elhalasztása miatt felmerülő többletköltségek a résztvevőt terhelik. Ha a tevékenységet a résztvevő elhalasztja, a fenti lemondási feltételek szerinti költségek őt terhelik.

7. A program lemondása vagy módosítása a szervező részéről.

7.1 A résztvevők minimális száma

A különböző tevékenységekhez vagy túrákhoz minimális résztvevői létszám szükséges. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a résztvevők száma nem éri el a kívánt létszámot, csoportokat vonjon össze, vagy rövid határidővel elálljon a szerződéstől, illetve törölje a tevékenységet/túrát. Ebben az esetben a szervező igyekszik megfelelő helyettesítő szolgáltatást találni. Ha a szerződés teljesítése más időpontban nem lehetséges, vagy ha a résztvevő nem tudja elfogadni a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, a már befizetett összegek visszatérítésre kerülnek, a már igénybe vett szolgáltatásokkal csökkentve. További kártérítési igények kizárva.

7.2 Az utasítások be nem tartása és a részvételre való képtelenség

A tevékenységet vagy túrát a szervező rövid határidővel is lemondhatja, ha a tevékenység előtt vagy közben a résztvevők magatartásukkal vagy mulasztásukkal okot adnak arra, hogy a szerződés teljesítése veszélybe kerüljön vagy lehetetlenné váljon, vagy ha a tevékenységet betegség vagy a résztvevő alkalmatlansága miatt meg kell szakítani, vagy meg kell változtatni. A résztvevőnek nincs joga visszatérítésre.

7.3 Vis maior

Ha egy tevékenység vagy annak egy része vis maior, a szervező biztonsági aggályai, hatósági intézkedések, sztrájk, nem biztonságos időjárás és/vagy természeti körülmények miatt nem valósítható meg, a szervező jogosult a tevékenységet rövid határidővel, kártérítési kötelezettség nélkül lemondani vagy megszakítani. A résztvevőt a lemondásról haladéktalanul értesítik. A szervezőnek jogában áll továbbá vis maior miatt a tanfolyam helyszínét elhalasztani, vagy a lefoglalt programot helyettesítő túrával módosítani.

7.3.1 A kanyontúrák különleges feltételei

 • Bizonytalan időjárási körülmények esetén fenntartjuk a jogot, hogy biztonsági okokból módosítsuk a programot vagy megváltoztassuk a helyszínt. Az általunk kínált kanyontúrák egy része vízerőművek által érintett területeken zajlik. A szurdokok megközelíthetősége ezért nem mindig garantált, különösen öblítés, javítási munkálatok vagy túlfolyás idején. Ilyen esetekben igyekszünk a lehető legközelebbi helyettesítő szolgáltatást nyújtani. A foglalással Ön kijelenti, hogy ezzel egyetért. Az ebből eredő esetleges többletköltségek a résztvevőt terhelik.
 • Az időjárás-előrejelzés értékelése kizárólag a szervezőre/kalauzra van bízva, ahogyan a tervezett túra biztonsági okokból történő végrehajtásáról vagy lemondásáról való döntés is, különösen az időjárástól függő döntések meghozatalakor.
 • A végső döntést arról, hogy a túra bizonytalan időjárási körülmények között megvalósul-e vagy sem, csak a túra napján lehet meghozni. Az időjárás-előrejelzés végleges forrása az Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera "Bollettino meteo"-ja.

7.4 Jelentős szerződésmódosítás

Ha a tevékenység vagy túra megkezdése előtt a szerződés valamely lényeges részében jelentős változás történik, és a programváltozás 10%-nél nagyobb áremelkedést eredményez, a résztvevő elállhat a szerződéstől. A foglalási visszaigazolás vagy számla alapján már teljesített befizetéseket a résztvevőnek visszatérítjük.

8. A részvétel feltételei és a résztvevő együttműködési kötelezettségei

8.1 Egészségügy

A szervező minden tevékenységéhez és túrájához jó egészségi állapot szükséges. A résztvevő vállalja, hogy bármilyen egészségügyi problémáról tájékoztatja a szervezőt. Különösen az alábbi egészségügyi állapotok zárják ki a tevékenységben vagy túrán való részvételt: Szemműtét / magas vérnyomás / krónikus fülbetegségek egyensúlyzavarral / szívproblémák / epilepszia / fokozott kockázat a szív- és érrendszerben / neurológiai panaszok / ostorcsapás / terhesség. A résztvevő semmilyen körülmények között nem állhat kábítószer, alkohol, pszichotróp és hasonló szerek hatása alatt.

8.2 A szervező utasításai

A résztvevő kijelenti, hogy teljesíti a részvételi feltételeket és szigorúan betartja a szervező utasításait. Amennyiben a részvételi feltételek nem teljesülnek, vagy az utasításokat nem tartják be, a szervező kizárhatja a résztvevőt a tevékenységből vagy a túrából. A tevékenység vagy túra megkezdése előtti kizárás esetén a 6. pont szerinti lemondási rendelkezések alkalmazandók; a tevékenység vagy túra megkezdése után nem történik visszatérítés.

8.3 Életkori követelmény

A 18 év alatti résztvevőknek törvényes képviselőjük beleegyezésére van szükségük ahhoz, hogy részt vehessenek a tevékenységben vagy a túrán. Bizonyos tevékenységek vagy túrák esetében van egy alsó korhatár.

9. Biztosítás

A résztvevőt a szervező nem biztosítja. Minden résztvevő önállóan felelős a szükséges biztosítások megkötéséért (különösen egészség-, baleset-, vagyon- és útlemondási biztosítás - beleértve a sportbaleseteket is).

10. Panaszok

Ha a résztvevőnek panaszra van oka, vagy kárt szenved, haladéktalanul értesítenie kell a tevékenységet vagy az utazás vezetőjét. A tevékenység- vagy túravezető azonban nem jogosult a reklamációk elismerésére, ezért az ilyen visszaigazolás nem minősül bűnösség elismerésének. A tevékenység- vagy túravezető a tevékenység vagy túra során igyekszik a helyzetet orvosolni.

11. Felelősség

A szervezők túráinak minden résztvevője tudatában van annak, hogy olyan kalandos tevékenységben vesz részt, amely nem nyújtja a szokásos szervezett utazások kényelmét és biztonságát. A hegyekben, szurdokokban és folyókon számos különleges veszély és kockázat leselkedik rájuk, ezért nem lehet őket teljesen kiküszöbölni. A foglalással Ön elismeri ezeket a veszélyeket és kockázatokat. A kártérítési igények kizártak, kivéve, ha azokat szándékos vagy súlyos gondatlanság okozta. A Szervezőnek jogában áll asszisztenseket és/vagy harmadik személyeket igénybe venni a szolgáltatás biztosítására. Ha a szervező jogszerűen bízza meg a tevékenység vagy túra végrehajtását harmadik félre, a szervező nem felel annak tetteiért vagy mulasztásaiért, amennyiben ez jogilag megengedett.

A szervező különösen nem felel a tevékenység vagy az idegenvezető olyan cselekményeiből és mulasztásaiból eredő károkért, amelyek nem a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosak, harmadik személyek, más résztvevők, a résztvevő cselekményei, vis maior, például természeti események, hatósági utasítások stb. vagy a késői hazatérés miatt következnek be. Ha a résztvevő nem tartja be a szervező, a tevékenység- vagy idegenvezető stb. utasításait, a szervező részéről minden felelősség érvényét veszti.

12. Adatvédelem

A szervező honlapján található külön adatvédelmi nyilatkozatot kell alkalmazni. Lásd a Adatvédelmi irányelvek és Sütikre vonatkozó irányelvek

13. Alkalmazandó jog és a joghatóság helye

A szerződéses jogviszonyra kizárólag a svájci jog alkalmazandó. A felek megállapodnak abban, hogy a Szervező székhelye a kizárólagos joghatóság helye.

14. Elválaszthatósági záradék

Amennyiben e rendelkezések egyike érvénytelen, ez nem eredményezi a teljes szerződési feltétel érvénytelenségét, kivéve, ha feltételezhető, hogy a szerződési feltételek az érvénytelen rész nélkül nem jöttek volna létre.

15. Változások

A szervező fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa ezeket a feltételeket. A szerződéskötéskor érvényes feltételek a szerződéskötés időpontjában érvényes változatát kell alkalmazni.